Præsentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitte Vesterholm
Aut. Ergoterapeut.
Ergoterapeutuddannelsen, Kbh. 1999

12 års erfaring med behandling af børn og unge med cerebral parese, dyspraksi, syndromer, rygmarvsbrok og muskellidelser

Gennem en årrække ansat på neuropæd.afd. med tilknytning til bl.a. håndkirurgisk ambulatorium. Mange års erfaring med ergoterapeutisk vurdering og træning i relation til Botox-behandling på arm/hånd

Medvirkende i pilotprojekt omkring Botox-behandling

Tilknyttet Center for Hjerneskade,Københavns Universitet (afd.for børn og unge med erhvervet hjerneskade). Herunder tilknyttet VISOs specialistnetværk

Censor i Ergoterapeutuddannelsens Censorkorps, børneområdet

Privatpraktiserende Ergoterapeut siden 2002

Foredragsvirksomhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 28 96 56 11     E-mail: birgittev@hotmail.com