Hverdagen med CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste børn med cerebral parese har, pga. motoriske- og/eller specifikke kognitive funktionsnedsættelser, brug for ekstra støtte i forbindelse med tilegnelsen af dagligdags færdigheder i hjemmet, i skolen og i fritiden.

Ergoterapi støtter op om barnets motoriske- og læringsmæssige udvikling, med det mål, at dit barn opnår størst mulig selvhjulpenhed i hverdagen.
Gennem hensigtsmæssig stimulation, samt gode fysiske rammer sikres barnet med cerebral parese de bedste forudsætninger for, at holde fast i sin medfødte lyst til at lære nyt, og til at udvikle sig.

Jeg tilbyder ergoterapeutisk behandling og rådgivning/vejledning til børn og deres familier, som på baggrund af en cerebral parese-problematik oplever vanskeligheder i forbindelse med udførslen af dagligdags aktivitet.

Afhængig af barnets alder og aktivitetsproblematik rettes den ergoterapeutiske indsats typisk mod eet eller flere af følgende områder:


Småbørn.
Spise-/drikke, sutte-/synke-/tyggefunktion, håndtering af spiseredskaber
Leg, sansemotorik, grebsudvikling, valg/håndtering af legetøj
Mobilitet/bevægelse, rulle/krybe/kravle, sidde- og legestillinger, håndtering/forflytninger
Kontakt, sansestimulation, tidlig kommunikation


Førskolebørn/Skolebørn/Unge.
Dagligdags færdigheder, bl.a. spisning, personlig hygiejne og af-/påklædning, tilrettelæggelse og træning mhp. størst mulig selvhjulpenhed
Kognition, udredning og træning af bl.a. opmærksomhed/koncentration, overblik, struktureringsevne, fuldførelse af forløb, hukommelse
Perception, bl.a. visuel perception, øje-hånd-koordination, sensibilitets-/tonusforstyrrelser 
Udviklende lege og førskoleaktiviteter
, analyse og rådgivning af aktiviteter til stimulation af den finmotoriske-, perceptuelle- og kognitive udvikling
Brug af PC, vejledning omkring stimulerende spil/programmer, evt. brug af alternativt betjeningsudstyr
Sidde-/legestillinger, vejledning omkring hensigtsmæssige og aktivitetsfremmende udgangsstillinger
Skoleaktiviteter, rådgivning og vejledning omkring bl.a siddestilling, klippe-/tegne-/skrivegreb, læringsstrategier, læringsmiljø
Fritidsaktiviteter, vejledning omkring valg af fritidsaktivitet
Hjælpemidler, rådgivning/vejledning og tilpasning