Undersøgelse og behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ergoterapeutiske indsats består af følgende:

· Undersøgelse/Udredning
· Udarbejdelse af rapport på baggrund af undersøgelsesresultaterne
· Evt. behandling og/eller rådgivning og vejledning


Det ergoterapeutiske forløb starter altid med en telefonisk forsamtale.
Det kan evt. aftales, at relevante papirer, f.eks. vurderinger eller undersøgelser fra egen læge, fra hospitalet eller fra barnets institution/skole sendes til mig.

Undersøgelse, samt behandling og rådgivning/vejledning foregår i barnets hjem.
Efter behov iværksættes rådgivning/vejledning og supervision af f.eks. pædagoger/lærere i barnets institution/skole. 

Afhængig af barnets alder og aktivitetsproblematik anvender jeg forskellige ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber, bl.a. klinisk undersøgelse og tests/screeninger, samt strukturerede observationer.
På baggrund af undersøgelsesresultaterne udarbejdes en skriftlig rapport med evt. behandlingsbehov, og forslag til videre ergoterapeutisk indsats.
Rapporten gennemgås på et møde med forældre og/eller andre relevante personer, og der udarbejdes en handlingsplan.

Når jeg kommer på besøg i hjemmet, er det en god idé, hvis barnet forinden er forberedt på, hvad der skal ske - hvem jeg er, og hvorfor jeg kommer.
Jeg bestræber mig altid på, at barnet får en oplevelse af, at vi leger os frem.
Behandlingsforløbet tilrettelægges og tilpasses individuelt med afsæt i barnets ressourcer, og vil altid foregå i barnets tempo.

Kontakt mig gerne for evt. spørgsmål eller en uforpligtende samtale omkring dit barn.