Foredrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har 10 års erfaring med foredragsvirksomhed og undervisning omkring børns motoriske- og perceptuelle/kognitive udvikling - leg og læring.

Foredrag/undervisningen omhandler mange forskellige børnegrupper; både børn med funktionsnedsættelser/handicap, samt børn i normalområdet.
Målgruppen er f.eks. forældre, pædagoger og lærere i institutioner/skoler, handicaporganisationer, og på uddannelsesinstitutioner.

Jeg tilbyder foredrag af 1-3 timers varighed, eller halv- og heldagsundervisning, f.eks. i forbindelse med personalemøder/kurser eller afholdelse af tema-/udviklingsdage.

Undervisning efter aftale dag/aften på hverdage, samt i weekends.

Kontakt mig med ønsker til form og indhold.

Eksempler på foredrag:

"Cerebral Parese - leg og læring" (Spastikerforeningen, familiekursus)
Hvad er Cerebral parese?
Overordnede udviklingsbetragtninger hos barnet med cerebral parese.
Perceptuelle/kognitive dysfunktioner hos barnet med cerebral parese
Motoriske dysfunktioner hos barnet med cerebral parese
Barnets læringsprocesser - samspillet mellem hjerne-krop, motorisk planlægning og opmærksomhed/koncentration                                                 
Generelle råd til støtte af barnet i hverdagen

"Børns Sanseintegration" (Zahles Lærer-Seminarium)
Hvad er sanseintegration? En overordnet gennemgang af sansesystemerne:
taktile sans/vestibulære sans/proprioceptive sans.
Hvad er sansning og hvad bruger vi den til?
Hvorfor er en god sanseintegration en forudsætning for indlæring?
Baggrunden for barnets læringsprocesser.
Hvordan er samspillet mellem hjerne og krop?
Hvordan skal vi forstå barnets handlinger og adfærd i skole/hverdag?

Hvilke symptomer eller hvilken adfærd kan barnet med et umodent sansesystem udvise? Gennemgang af de væsentligste symptomer som kan skyldes mangelfuld evne til sanseintegration. Hvad skal vi være opmærksomme på hos førskolebarnet/i de første skoleår?
Hvad kan vi gøre ved det?
Hvordan kan barnet støttes i indlæringssituationen? Hvad kan læreren gøre?
Hvorfor er samarbejdet med forældrene så vigtigt?
Hvornår skal der sættes ind med en ekstra indsats? Hvem kan man henvende sig til?

"Motorikken som katalysator for indlæring" (Daginstitutioner/Specialbørnehaver)
Barnets grundlæggende læringsprocesser. Samspillet mellem hjerne-krop, motorisk planlægning.
Opmærksomhed og koncentration
Generelle råd til støtte af barnet i hverdagen
Observationer af de 3-7-årige
Modnende/udviklende aktiviteter